Poèetak gradnje regionalnog centra

Zagreb,19.12.2014 – na zagrebaèkoj Kajzerici poèinje gradnja regionalnog centra za razvoj poduzetnièkih kompetencija zemalja jugoistoène Europe, vrijednog 30 milijuna eura koji bi trebao biti otvoren poèetkom 2016. godine. Projekt provodi Ministarstvo poduzetništva i obrta, a sufinancirat æe se iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Dogaðaju su prisustvovali potpredsjednik Vlade RH i ministar regionalnog razvoja i fondova EU Branko Grèiæ, ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras, voditelj predstavništva Europske komisije u RH Branko Barièeviæ te zamjenica gradonaèelnika Zagreba Sandra Švaljek
Na slici: voditelj predstavništva Europske komisije u RH Branko Barièeviæ

Leave a Reply