Tribina Grada Zagreba

Tribina Grada Zagreba

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji sa Socijalnim vijećem Grada Zagreba organizira prezentaciju Socijalne slike Grada Zagreba za 2013. koja će se održati u: petak, 19. prosinca 2014. s početkom u 12,00 sati na Tribinama Grada Zagreba, Kaptol 27

Socijalna slika Grada Zagreba izrađuje se već četrnaestu godinu za redom u cilju praćenja socijalnih indikatora i pokazatelja kvalitete života građana Grada Zagreba. Socijalne slike izrađuje Socijalno vijeće Grada Zagreba uz koordinaciju Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Socijalne slike svake godine prezentiraju se stručnoj i široj javnosti što izaziva veliki interes te ukazuje na potrebu dijaloga između državnog i civilnog sektora kao i među različitim resorima koji čine područje socijalne politike.

Na ovogodišnju prezentaciju Socijalne slike pozvani su predstavnici državnih i gradskih upravnih tijela, stručnih i znanstvenih institucija te organizacija civilnog društva.

Leave a Reply