Donošenje Betlehemskog svjetla mira u Zagrebaèku katedralu

Zagreb, 14.12.2014. – Donošenje Betlehemskog svjetla mira u Zagrebaèku katedralu, koje su iz Beèa u Zagreb donijeli predstavnici Saveza izviðaèa. Sveèani mimohod krenuo je sa Zrinjevca preko Trga bana Jelaèiæa do katedrale. Na fotografiji izviðaèi na Zrinjevcu.
foto HINA/ Lana SLIVAR DOMINIÆ/ lsd

Leave a Reply