Okrugli stol: Da li novi zakoni stite zene od nasilja ili ih dod

Zagreb,21.11.2014 – U Gradskoj skupštini Grada Zagreba održan je okrugli stol: “Da li novi zakoni stite zene od nasilja ili ih dodatnostrukturalno viktimiziraju” u povodu Meðunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u organizaciji Autonomne ženske kuæe Zagreb

Leave a Reply