Da li novi zakoni štite žene od nasilja ili ih dodatno strukturalno viktimiziraju

Da li novi zakoni štite žene od nasilja ili ih dodatno strukturalno viktimiziraju

U  Staroj gradskoj vijećnici, održan je okrugli stol na temu Da li novi zakoni štite žene od nasilja ili ih dodatno strukturalno viktimiziraju? u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Na okruglom stolu u organizaciji Autonomne ženske kuće Zagreb, sudjelovali su Margareta Mađerić, predsjednica povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreb, Gordana Sobol, saborska zastupnica, Sanja Nola, pomoćnica ministra pravosuđa, Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica Autonomne ženske kuće Zagreb, Darinko Kosor, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba i  Neva Tolle, predsjednica Autonomne ženske kuće i moderatorica okruglog stla.

– Osobno sam posebno senzibiliziran na ovu temu jer sam indirektno sudjelovao u realizaciji prvog prostora za žrtve nasilja u Zagrebu u Teslinoj ulici. To je bio prvi prostor gdje su žene imale priliku biti negdje smještene kada su u kući doživjele nasilje od svojih muževa. Podržavam rad ovih udruga, drago mi je što su odabrale upravo Gradsku skupštinu za ovaj okrugli stol i našu podršku će imati u svemu. – rekao je Darinko Kosor u pozdravnom govoru okupljenima na okruglom stolu.

Kampanja započinje 25. studenoga, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. prosinca, Međunarodnim danom ljudskih prava. Cilj kampanje 16 dana aktivizma je upoznavanje javnosti sa svim oblicima nasilja nad ženama.

– Poražavajuće je da svakodnevno barem jedna žena trpi nasilje, a mnoge od njih to ne prijavljuju. Imamo dobre zakone, ne poštuju se, a ono što je kritika, i moja osobna i hrvatske demokratske zajednice je to da se nasilje nad ženama svrstalo u sferu prekršaja.- rekla je Margareta Mađerić.

Žalosno je da u 21. stoljeću žene su još uvijek u lošijem položaju od muškaraca, da se pogotovo u nekim manje razvijenim krajavima tretiraju kao niža bića.

Zato Autonomna ženska kuća Zagreb kao udruga koja se 24 godine sustavno bavi zaštitom žena žrtava nasilja i njihove djece, na normativnoj i na provedbenoj razini, pružajući ženama žrtvama partnerskog nasilja sklonište i savjete u ženskom savjetovalištu, želi osvjestiti društvo o problemu nasilja nad ženama ne samo za vrijeme trajanja kampanje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama nego u toku cijele godine, jer nasilje se događa na žalost svakog dana u godini.

Tekst: Inga ĆUŽIĆ/ZNA.HR
Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Leave a Reply