Predstavljanje knjige Sveta Stolica i Republika Hrvatska: Dvades

Zagreb, 19.11.2014 – u palaèi Dverci, održano je predstavljanje knjige Sveta Stolica i Republika Hrvatska: Dvadeset godina diplomatskih odnosa (1992. – 2012.) koje se održalo u organizaciji Grada Zagreba, ALFA d.d. i Ministarstva vanjskih poslova RH
nuncij nj.e. mons. Alessandro D’Errico, kardinal Josip Bozaniæ, Vesna Kusin

Leave a Reply