Svjetski dan romskog jezika

Svjetski dan romskog jezika

Na Filozofskom fakultetu održana je  svečana sjednica u povodu obilježavanja Svjetskog dana romskog  jezika. Svečanoj sjednici prisustvovala je zamjenica gradonačelnika Vesna Kusin, podpredsjednik Gradske skupštine Davor Bernardić, rektor Zagrebačkog sveučilišta Damir Boras, Goran Beus Richemberger i Veljko Kajtazi saborski zastupnik.

Svečanost je organizirana u suradnji s Udrugom za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara, u čijem izdanju je 2008. predstavljen prvi Romsko – hrvatski i hrvatsko – romski rječnik autora Veljka Kajtazija.

– Želja mi je da za vrijeme mog mandata u Saboru Romski jezik bude priznat kao jezik manjine i sto tako imam želju da se Romi više obrazuju.  Obrazovanje  jedno od najvećih prioriteta koje sam postavio sebi kao  zadaću u svom mandatu, zato moilm da nam i dalje u tome pomažu Grad i držva.- rekao je Veljko Kartazi.

– Mislim da Grad Zagreb kao i naš gradonačelnik tijekom svih ovih godina pokazao koliko je činio za Rome, ne samo na razini jezika nego i za druge njihove dobrobiti i da bi se u gradu Zagrebu osjećali što ugodnije. I  dalje ćemo  podržavati rome u Zagrebu i ovo je prilika da svećaano obilježimo dan roma u gradu Zagrebu.  – rekla je Vesna Kusin.

Na Filozofskom fakultetu uvodi se katedra romskog jezika.

Prije svega drago mi je što zajedno sa ljudima ovdje iz Zagreba smo uspjeli organizirati ovdje katedru romskog jezika. Uvijek na specijalan način obilježiti svijetski dan roma i svijetski dan  romskog jezika. Drago mi je da po prvi puta postoji jedna usudio bih reć akademska organizirana akcija da se ovaj jezik ovdje na zagrebačkom sveučilištu zaživi u jednom od katedra. – rekao je Davor Bernardić.

– Drago mi je što je Filozofski fakultet prvi pokrenuo inicijativa na tom području, da se pokaže da se mora misliti na podzastupljene skupine i da iako se čini da je to mali korak ipak pokreče jedan pokreče jedan veliki zamašnjak koji će s vremenom donijeti ploda, zato je podržavanje ovakvih događaja koji u sebi nose promociju obrazovanja, posebno važno ne samo za romsku manjinu u Hrvatskoj nego za cijeli hrvatski narod i Hrvatsku državu.- rekao je  Damir Boras, rektor Zagrebačkog sveučilišta.

Tekst: Inga ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Foto:Mario ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Leave a Reply