Milan Bandić sudjelovao na sastanku gradonačelnika 28 gradova EU

Milan Bandić sudjelovao na sastanku gradonačelnika 28 gradova EU

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sudjelovao je u Rimu na sastanku gradonačelnika 28 glavnih gradova Europske unije gdje je izlagao na temu Potrebe glavnih gradova u kontekstu EU urbane agende – prijedlozi i zajedničke akcije. Uz naglasak da svesrdno podržava dosadašnje, kao i ove najnovije aktivnosti koje vode ka oživotvorenju zajedničke Europske gradske agende, gradonačelnik je rezimirao zajednički cilj europskih gradova, a to je koristiti i usmjeravati snagu i potencijale gradova, posebno glavnih gradova, u opću dobrobit Europe i njezinih stanovnika te iznalaziti načine oblikovanja Agende da inovativno i učinkovito posluži toj svrsi: 

Europska urbana agenda iznimno je bitna sastavnica u izgradnji i viziji Europa 2020., viziji kojoj smo svi predani, kako na lokalnoj i regionalnoj, tako i na nacionalnoj i europskoj razini.

Uvjeren sam u izuzetno važnu funkciju Europske agende na čemu sam gradio i moje izlaganje na našem prethodnom sastanku u veljači u Bruxellesu. Uvjeren sam u poticaj koji će dati gradovima da teže ostvarivanju zajedničkih ciljeva vodeći računa i o svojim posebnim ciljevima, istovremeno bolje koristeći ukupne potencijale lokalno, nacionalno i na europskoj razini, da još više surađuju u traženju održivih i inovativnih rješenja. Uvjeren sam i u doprinos jačanju svijesti samih gradova i svih dionika razvoja na lokalnoj razini o njihovoj odgovornosti ne samo za lokalnu, već za ostvarivanje razvojnih ciljeva na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini. Uvjeren sam da će Europska agenda osigurati veće mogućnosti gradova, pa i glavnih gradova u korištenju europskih fondova kroz snažnije uključivanje urbane dimenzije, osobito vodeći računa o onima koji zaostaju u razvoju. U konačnici, za očekivati je cijeli niz pozitivnih pomaka i sinergija koji će nastati implementacijom Agende. 

Govoreći o tome što se radi na tom planu u Zagrebu, gradonačelnik Bandić istaknuo je da hrvatski glavni grad svoje strateške i razvojne ciljeve iskazuje kroz tzv. ZAGREBPLAN, zagrebačku razvojnu strategiju, kao temeljni razvojni dokument kojim se definira vizija Grada Zagreba kao Urbani model održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti. 

Tijekom izrade ZAGREBPLANA posebno smo vodili računa o usklađenosti s nacionalnim strateškim ciljevima, kao i sa ciljevima sadržanim u Lisabonskom ugovoru, iz kojeg, uostalom, proistječe i vizija Europa 2020.- izložio je zagrebački gradonačelnik dodavši:

Stoga ističem da na europskoj razini, u procesima kreiranja Europske urbane agende, postoji potreba za stvaranjem europskog okruženja u kojem će gradovi i urbana područja dobiti veće šanse da direktno komuniciraju s Europskom Komisijom i njezinim tijelima, te na taj način najneposrednije sudjeluju u oblikovanju europskih i nacionalnih politika, kako gospodarskih i političkih, isto tako i socijalnih i urbanih javnih politika.

Na tom tragu, a s ciljem pružanja bolje podrške urbanoj i teritorijalnoj bazi znanja i razmjeni iskustava gradova, trebalo bi, možda, formirati i zajedničke portale na europskoj razini s bazama podataka, gdje bi se vrlo jednostavno i brzo pronašla: zakonska regulativa, strateški razvojni dokumenti, razni projekti, prostorne informacije, kao i primjeri dobre i loše prakse, što bi nam svima bilo od velike koristi.

Izlažući na eminentnom skupu, gradonačelnik je predložio pokretanje i objavljivanje e-biltena kao svojevrsnog sažetka događanja redovitih konferencija gradonačelnika, što bi, smatra, također omogućilo bolje i direktnije, vertikalne i horizontalne komunikacije od gradskih preko nacionalnih do europskih razina. 

Podsjetimo, susret u Rimu održava se tijekom predsjedanja Republike Italije Europskom unijom, a nastavno na susrete u Bruxellesu u veljači 2014. i 2013. 

U izaslanstvu Grada Zagreba u Rimu su i pročelnica Ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Jadranka Veselić Bruvo sa savjetnicom Valerijom Pepeonik te pročelnik Ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Marijan Maras. Oni sudjeluju u nastavku programa zajedno sa stručnjacima iz drugih glavnih europskih gradova.

Tekst/Foto: zagreb.hr

Leave a Reply