Od danas bolji nadzor plinske distribicijske mreže

Od danas bolji nadzor plinske distribicijske mreže

U  zgradi Gradske Plinare, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić zajedno sa direktorom Gradake Plinare Antom Dodigom pustio je u rad novi sustav za daljinski nadzor i upravljanje SCADA.

Sustav SCADA je računalni sustav za nadzor, mjerenje i upravljanje industrijskim sustavima, koji će se u Gradskoj Plinari koristiti u svrhu nadzora plinske distribicijske mreže.

– Imamo negdje preko 276 tisuća korisnika koji svaki dan očekuju da imaju sigurnu i stabilnu isporuku plina u svojim domovima. Na ovaj način iz jednog centra, i  iz jednog mjesta možemo svim građanima garantirati da će imati pravodobnu, kvalitetnu i sigurnu dostavu plina tokom cijele sezone. Do sada smo to obavljali ručno tako da bi slali ljude na teren od sada mi daljinski kompletno nadziremo sustav i zapravo sa jednim klikom miša možemo sve riješiti brzo, bez slanja ljudi na teren.- rekao je Ante Dodig, direktor Gradske Plinare.

Sustav košta oko 4 milijuna kuna i njegova izgradnja je trajala je dvije godine , na sustavu je radila  tvrtka Končar odjel za energiju i Gradska Plinara. Cijeli projekt financiran je iz vlastitih sredstava Gradske Plinare.

– Hrvatska pamet ovdje u Plinari i Končaru izrodila je  projekt gdje ćemo lakše moći pratiti distribuciju cijelog plina u Gradu Zagreb. – rekao je Milan Bandić.

– Želja nam je da  Končar ovaj sustav koji je napravljen u Gradksoj Plinari  počne prodavati  po cijeloj Europi.- rekao je Ante Dodig.

Tekst: Inga ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Leave a Reply