Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš zahvata: Autocesta A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, čvor Sveta Klara na Zagrebačkoj obilaznici trajat će u Gradu Zagrebu od 8. rujna do 7. listopada 2014.

Tijekom javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju i sažetak Studije u Područnom uredu Novi Zagreb, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, radnim danom od 8.30-15.30 sati. Cjelovita Studija i sažetak Studije bit će s danom početka javne rasprave objavljeni na internetskim stranicama nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Javno izlaganje Studije održat će se u ponedjeljak, 22. rujna 2014. u 16.30 sati u dvorani na III. katu Područnog ureda Novi Zagreb, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu Studiju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Leave a Reply