Publikacija koja će približiti EU fondove

Publikacija koja će približiti EU fondove

Ured za programe i projekte EU Grada Zagreba u suradnji sa poduzećem Plavi partner d.o.o izdao je publikaciju koja će služiti u svrhe bolje informiranosti za korištenje EU fondova.

– Ova publikacija pružit će pravovaljanu informaciju građanima, poduzetnicima, obrtnicima, ustanovama  socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i kulturnim udrugama civilnog društva, kako bi se kvalitetno pripremili za korištenje EU fondova u idućim godinama. – rekla je Jelena Ricov , pročelnica Ureda za programe i projekte EU.

Naklada Publikacije je 10 tisuća primjeraka, a distribucija je već krenula u urede, obrazovne, zdravstvene i socijalne ustanove Grada Zagreba, udruge civilnog društva, zavode, razvojne agencije i velik broj javnih ustanove na gradskom području pa je već podijeljeno preko šest tisuća primjeraka.

– Svrha publikacije je da se na hrvatskom jeziku, na pristupačan način i besplatno, svim građanima te poslovnim i drugim subjektima u Zagrebu ponude osnovne informacije za bolje razumijevanje ovog područja. – rekao je Milan Bandić.

U okviru daljnjih aktivnosti Ureda za programe i projekte europske unije na edukaciji građana grada Zagreba, priprema se periodično izdavanje ciljanih informativnih publikacija za određena područja odnosno grupe korisnika.

Tekst: Inga ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA.HR

 

 

Leave a Reply