Zagreb šalje komunalne redare Gradu Hvaru

Zagreb šalje komunalne redare Gradu Hvaru

Na zamolbu Grada Hvara i gradonačelnika Rina Budrovića, a zbog povećanja opsega poslova u turističkoj sezoni, Grad Zagreb šalje ispomoć u komunalnome redarstvu tijekom ljetnih mjeseci.

Turistička sezona na području Grada Hvara je u tijeku, a vrhunac sezone tek predstoji i kada se u Gradu naglo poveća broj turista, povećava se i potreba za komunalnim redarima. Komunalni redari iz Zagreba će zajedno sa svojim kolegama s Hvara sudjelovati u održavanju komunalnog reda te svojim radom doprinijeti uspješnoj realizaciji turističke sezone 2014.

Prilikom posjete Zagrebu, gradonačelnik Budrović zahvalio je zagrebačkom kolegi, gradonačelniku Bandiću na pruženoj pomoći te ga pozvao da posjeti Hvar ovo ljeto.

 zagreb.hr

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Leave a Reply