GRADSKA SKUPŠTINA: Renta za građane Jakuševca

GRADSKA SKUPŠTINA: Renta za građane Jakuševca

Nastavak 14. Sjednice započeo je 8. Točkom dnevnog reda prijedloga zaključka o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec.

Pravo na novčanu naknadu imaju vlasnici nekretnina i članovi njihovih užih obitelji na području utjecaja građevine za zbrinjavanje otpada Prudinec-Jakuševec, koju je vlasnik nekretnine stekao prije otvaranja tog odlagališta te njihovi nasljednici. Većina zastupnika protivila se toj odluci, jer smrad koji se širi sa odlagališta Jakuševac, obuhvaća naselja Dugave i Travno, pa i novo nastale zgrade na području Jakuševca.

Gradonačelnik Milan Bandić žesto je branio svoj prijedlog i pokušao je dokazati zastupnicima. Koji se protive takvom zakonu, da nisu u pravu.

– Jakuševac je problem star pedeset godina. Jedini ispravni kriterij za dobivanje naknade je da  tamo bili prije 1964., jer te ljude nitko nije pitao. Svi koji su nakon toga naselili to područje su znali gdje dolaze. Tada je Partija odlučila vozi i nitko te ljude nije pitao ništa. Ja sam ’79. kada sam bio u vojsci bio sav ispikan od komaraca, majka me nije mogla prepoznati kada je došla u posjetu. Tada nisam ni znao da ću ja to morati rješavati jednoga dana.- rekao je na kraju izlaganja Milan Bandić.

Prijedlog je na kraju prošao sa 24 glasa Za, 11 glasova protiv i 6 suzdržanih zastupnika.

GRADSKA SKUPŠTINA: Nastavak 14. sjednice Gradske skupštine

Teskt: Inga ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Leave a Reply