HSLS ČRNOMEREC: Novi model naplate parkiranja ne donosi pojeftinjenje nego poskupljenje

HSLS ČRNOMEREC: Novi model naplate parkiranja ne donosi pojeftinjenje nego poskupljenje

HSLS Črnomerca protivi se uvođenju  takozvanih modela nižih cijena parkiranja u svim zonama predstavljenog od strane gradonačelnika Milana Bandića  31.3.2014. u Gradskom poglavarstvu, piše u priopćenju HSLS-a grada Zagreba ogranak Črnomerec. Priopćenje donosimo u cijelosti:

“Prema novom modelu naplate cijene parkinga u GČ Črnomerec cijena parking je porasla između 75 i 100 %, u dosadašnjim parkirnim zonama kao što je i  uvedena naplata parking   u ulicama koje do sada nisu bile u sustavu  naplate parkirališta . Novi  model  naplate parkiranja ne donosi zapravo pojeftinjenje cijene parking nego baš suprotno poskupljenje cijene parkinga za sve građane izvan užeg centra grada.  Samim time Grad Zagreb uz  najveći prirez u državi i najskuplje komunalne usluge svoje građane opterećuje i višom cijenom parkiranja, a sve u svrhu krpanja proračuna Grada Zagreba i Zg Holdinga.  HSLS Črnomerca predlaže  izgradnju novih parkirališnih mjesta a ne uvođenje naplate parkiranja čime će se riješiti problem parkiranja naročito oko zdrastvenih ustanova GČ Črnomerec (javno-privatnih montažnih garaža) , te planiranje novih parkirališnih mjesta pri izgradnji stambenih i poslovnih jedinica.

Obrazloženje:

Potaknuti upitom  iz Gradskog ureda za promet upućenog Vijeću Gradske četvrti Črnomerec o prijedlogu  organizacije parking na području gradske četvrti  , članovi ogranka HSLS-a Črnomerca 16.11.2013. proveli su anketu građana Črnomerca kao i peticiju za uređenje novih parkirnih mjesta ili montažne nadzemne garaže u blizini DZ Zagreb Zapad i Instituta za rak i tumore, kako bi se riješilo pitanje nedostatnih parkirnih mjesta.  80% anketriranih građana Črnomerca izjasnilo se protiv proširenja parkirnih zona, te je sukladno tome i Vijeće gradske četvrti donjelo takvu istovjetnu odluku te o tome obavijestilo Gradski ured za promet.  Unatoč odluci Gradske četvrti Gradski ured za promet novim modelom naplate prebacio je dosadašnju zelenu zonu parkiranja u žutu zonu , te uveo naplatu parkiranja od Vodovodne ulice do Selske ulice.

Razlozi za novi udar na standard naših sugrađana pronađen je u razlozima za uvođenje komunalnog reda kao i uređenja novih parkirališnih mjesta.  Ovu odluku u najmanju ruku smatramo licemjernom, jer  postojeća parkirna mjesta iako su u sustavu naplate godinama nisu uređena niti sigurna za korištenje (rubnici na ulazu u pakirno mjesto često su i viši od 20 cm, a parkinzi su puni dubokih rupa). Iako je prije nekoliko godina rađena rekonstrukcija Prilaza baruna Filipovića nije došlo do uređenja adekvatnog parkirališta ili javne garaže u blizini DZ Zagreb-Zapad i Instituta za tumore kojima gravitira veliki broj pacijenata. Na tu problematiku Gradskom uredu ukazano je nekoliko puta i od HSLS-a Črnomerca, ali  Gradski ured za promet očigledno smatra  da se problem parkinga riješava uvođenjem naplate istoga ,  a ne izgradnjom parkirališnih mjesta oko javno- zadrastvenih ustanova. Samim time Grad Zagreb indirektno je kaznio  građane-bolesnike  koji su prisiljeni koristiti zdrastvene ustanove onemogućavajući im korištenje vlastitog prijevoza do zdrastvenih ustanova.

Moramo sa žaljenjem konstatirati da je ovaj model pojeftinjenja parkinga ne samo doveo do poskupljenja parking u cijelom gradu za više od 70% građana , nego i postavlja pitanja o samoj naravi uvođenja naplate parking u Gradu Zagrebu koji je dosadašnje visoke cijene naplate parking  u centru grada opravdavao izbacivanjem automobila iz centra  grada. Nije li novi način naplate parkiranja dijemetralno suprotan dosadašnjoj strategiji reguliranja prometa i parkinga u centru grada i neće li nova odluka upravo suprotno dovesti do ponovnog zagušenja centra grada automobilima.  Benefit takve organizacije parkinga osjetit će uglavnom manji dio građana Zagreba te državne i gradske institucije koje svakodnevno najviše koriste parking u centru grada ,  a cijenu parking  platiti će građani šireg centra i  rubnih gradskih četvrti uvođenjem novih zona i prebacivanjem nižih zona iz šireg centra u više skuplje zone.

                             Predsjednik Ogranka HSLS-a Črnomerca i vijećnik HSLS-a GČ Črnomerec

                                                                               Darko Klasić

Foto: HSLS

Leave a Reply