Financijska pomoć radu skloništa i savjetovališa za žrtve obiteljskog nasilja

Financijska pomoć radu skloništa i savjetovališa za žrtve obiteljskog nasilja

U okviru Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2011. – 2016., danas su u Gradskoj upravi potpisani ugovori za financijsku pomoć autonomnim skloništima i savjetovalištima za žrtve nasilja u obitelji u 2014. godini.

Udruzi “Autonomna ženska kuća Zagreb” dodijeljeno je 560.000 kuna, a udruzi “Ženska pomoć sada” 182.000 kuna.

Ugovor su potpisali zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, a u ime udruga “Autonomna ženska kuća Zagreb” i “Ženska pomoć sada”, izvršna direktorica Valentina Andrašek, odnosno predsjednica Marijana Zrinka Jegrišnik.

Naglasivši da je nasilje u obitelji raširen problem koji nije lako riješiti te da ova sredstva omogućuju preživljavanje, predsjednica Autonomne ženske kuće Neva Tolle istaknula je da su dobili jednaka sredstva za rad koja dobivaju od Grada od 2011. te se zahvalila gradonačelniku što im ih jedini nije smanjio.

Navela je da u Zagrebu postoje samo dva skloništa te da bi ih trebalo biti najmanje četiri puta više nego sada. No, upozorila je da bi se otvaranjem novih kapaciteta pogoršala sadašnja situacija jer je teško održati i postojeće kapacitete.

“Bitno je da se postojeći kapaciteti financiraju dostatno kako ne bi propali, a nakon toga možemo razmišljati o otvaranju novih”, rekla je.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić obećao je udrugama financijsku podršku i ubuduće, ali naglasio da nije realno očekivati povećanje broja kapaciteta. “Ipak, treba vidjeti kako 100.000 eura podebljati za koju kunu više za potporu rada ovih organizacija”, dodao je.

Predsjednica udruge “Ženska pomoć sada” zahvalila se Gradu na potpori, a njihovu dugogodišnju suradnju ocijenila uspješnom.

Zagrebačka Gradska skupština, sukladno je Vladinoj Nacionalnoj strategiji zaštite nasilja u obitelji, u studenom 2011. donijela strateški dokument koji je temelj suradnje i pružanja potpore radu tajnih skloništa za žrtve nasilja u obitelji kao i provedbi mjera prevencije, koordinacije među službama, edukacije stručnjaka i zaštite posebno osjetljivih skupina žrtava obiteljskog nasilja.

S ciljem osiguravanja pomoći žrtvama nasilja u obitelji, Grad Zagreb od 2009. do danas pruža potporu radu dva autonomna skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja i to udruge Autonomna ženska kuća Zagreb i udruge Ženska pomoć sada.

Tijekom 2009., 2010. i 2011. financijska potpora odvijala se temeljem zajedničkog sufinanciranja između tadašnjeg Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagrebačke županije, Grada Zagreba i navedena dva skloništa.

Od 2012. odvija se samostalno financiranje rada tih skloništa od strane Grada Zagreba, s obzirom da od 2012. Ministarstvo socijalne politike i mladih samostalno raspisuje pozive za prijavu programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava državnog proračuna.

HINA

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA/mc

Leave a Reply