Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole

Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole

Za školsku godinu 2014./2015. na području Grada Zagreba.

Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2014./2015. obavljat će se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba 12., 13. i 14. lipnja 2014.U prvi razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2014. godine imaju navršenih 6 godina života.

Prije upisa u I. razred obvezan je pregled djece radi utvrđivanja njihova psihofizičkog stanja a koje će provesti stručno povjerenstvo osnovne škole u koju se dijete treba upisati, odnosno kojoj pripada prema upisnom području.

Za djecu rođenu nakon 1. travnja 2008. godine službenik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport u područnom uredu izdat će na zahtjev roditelja ili skrbnika uvjerenje temeljem kojeg mogu pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja prije upisa u I. razred osnovne škole.

Roditelj ili skrbnik obvezan je od 1. veljače 2014. godine prijaviti dijete nadležnom liječniku škole kako bi dobio upute i točno vrijeme pregleda.

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj je dužan do 30. svibnja 2014. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području,  koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

Raspored pregleda djece za odgovarajuće gradske četvrti bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, oglasnim pločama svih područnih ureda gradske uprave, pri Službi za školsku i adolescentnu medicinu, osnovnim školama, predškolskim ustanovama i na internet stranici: www.zagreb.hr

Upis će se obavljati u osnovnoj školi prema mjestu prebivališta ili prijavljenog boravišta djeteta, odnosno upisnog područja kojem dijete pripada, a koje je u skladu s mrežom osnovnih škola na području Grada Zagreba.

Na dane upisa roditelj ili skrbnik predočuje školi slijedeće dokumente:

1. Mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta prije upisa u I. razred

2. Rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis djeteta u I. razred

Pojedinačne obavijesti o upisu djece u I. razred mogu se dobiti u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25 (tel: 6100-562).

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA/mc

Leave a Reply