PRIOPĆENJE: Zapošljavanje u upravnim tijelima Grada Zagreba

PRIOPĆENJE: Zapošljavanje u upravnim tijelima Grada Zagreba

Povodom medijskih napisa o zapošljavanju u Gradskoj Upravi, gradonačelnik se oglasio priopćenjem koje donosimo u cijelosti.

“Gradska politika, odnosno politika gradonačelnika Grada Zagreba vezana za zapošljavanje u gradskoj upravi je da se zapošljavanje provodi samo u funkciji razvoja Grada, te da se s manjim brojem zaposlenih realiziraju sve složenije zadaće gradske uprave. Rezultat takve politike zabilježen je i u analizi Instituta za javne financije iz listopada 2012. gdje se Grad Zagreb ističe kao jedina lokalna zajednica koja je u analiziranom razdoblju (2007. – 2011.) smanjila broj zaposlenih (za 2,1%).

Krajem 2012. godine gradska uprava brojila je 2765 zaposlenih, a u 2014. godinu ušli smo s 2774 zaposlenih. Dakle, u 2013 gotovo da i nije bilo mijenjanja u broju zaposlenih. Napominjemo da je to godina u kojoj se formiraju i ekipiraju novi uredi: Ured za javnu nabavu, Ured za programe i projekte Europske unije te se oformljuje i ekipira ured za legalizaciju na Zagrebačkom velesajmu.

Podsjećamo također, da je gradonačelnik Grada Zagreba prvoga radnog dana ove godine uputio dopis svim gradskim ustanovama kojim se nalažu mjere štednje i racionalizacije, te se pripremaju pregovori sa sindikatima u vezi sklapanja kolektivnog ugovora za službenike i namještenike, Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama ,Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture i Kolektivnog ugovora za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Kao što je gradonačelnik više puta iznosio cilj je smanjenje plaća zaposlenih u rasponu od 5 do 15 posto (ovisno o visini plaće), te smanjenje broja zaposlenih za 5 posto.
Na taj se način iskazuje posebna osjetljivost gradonačelnika vezana za nova zapošljavanja u tijelima gradske uprave i zadaća na razvoju Grada Zagreba.

Zapošljavanje u gradskim upravnim tijelima provodi se temeljem natječaja, odnosno sporazuma za prijam u službu bez provođenja natječaja. Osnova za raspisivanje natječaja, odnosno zaključivanje sporazuma je Plan prijma u službu u gradska upravna tijela, a koji sukladno Zakonu u službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) za tekuću godinu donosi gradonačelnik i koji se objavljuje u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Od 1. lipnja 2013. do danas u gradskim upravnim tijelima raspisani su natječaji za prijam ukupno 512 izvršitelja, od čega je 335 izvršitelja traženo radi obavljanja poslova u vezi s legalizacijom bespravno sagrađenih objekata. Od 335 izvršitelja, njih 304 (206 vježbenika i 98 službenika) trebalo je biti primljeno na određeno vrijeme, budući da je postupak legalizacije vezan za rokove tim službenicima, nakon što prestane potreba za obavljanjem navedenih poslova, prestaje služba. Od 335 izvršitelja do sada je poništen izbor 85 izvršitelja (4 izvršitelja na neodređeno vrijeme i 81 na određeno vrijeme – od toga 36 vježbenika), budući da se na tražene natječaje nije javio dovoljan broj kandidata koji su ispunjavali uvjete i između kojih je bilo moguće, nakon provođenja zakonom utvrđenog postupka, izvršiti izbor.

Preostali broj izvršitelja na osnovi raspisanih natječaja odnosi se na prijam u novoustrojena gradska upravna tijela(Ured za javnu nabavu, Ured za programe i projekte Europske unije i Gradski ured za branitelje), zatim na popunu radnih mjesta upražnjenih zbog prestanka službe uslijed umirovljenja, smrti ili sporazumnog otkazivanja službe, kao i na potrebu da se, zbog centraliziranog obavljanja pojedinih poslova za gradska upravna tijela, ustanove koje se financiraju iz Proračuna Grada Zagreba i Zagrebački Holding, poveća broj izvršitelja na postojećim radnim mjestima.”

Foto:  Mario CUZIC/ZNA/mc

Leave a Reply